Ang Mensahe ng Ciudad Verdadero

The Boulder in Ciudad Verdadero Ang Ciudad Verdadero na ang direktang kahulugan ay ‘Lunsod ng Katotohanan’ na nagsisilbing kanlungan ng iba’t ibang uri at hugis ng mga nilalang mula sa iba’t ibang dimensiyon o mundong kanilang pinanggalingan. Iilan lamang sa mga nagtutungo sa Ciudad Verdadero ang tunay na nakakarating sa naturang lugar dahil ito ay…