Are ET Beings Real? If so..Why Can’t We See Them?

People keep asking if Extra-Terrestrials or ET beings real or not?

I normally answer such question with another question. Do you really want to know if they’re real or not? Now if the answer is yes, then we can proceed and let’s explore the world of the ETs also known as aliens. 

The ETs I know are non-physical beings. They vibrate at another energy level or dimension. Definitely, they cannot be seen by most of us, only those clarivoyants (psychics or gifted people who can see spirits or nonphysical beings) or ET contacts can see or hear them.

Though there were instances that ETs can communicate using our modern day communication equipment (phones, radio receivers) and even television with antennas. But people who are known as ‘channels’ can connect with ETs telepathically or in trance state.

I can categorically state here that ETs are around us, living among us, roaming among us, so I don’t think there’s a need to send astronauts into outer space to make ET contacts. They are already here since the ancient times if we also consider those artifacts, ancient writings, mysterious places and other evidences as featured in alien encounters documentaries such as ancient aliens tv series.

The only thing we should do to make contacts with them is we learn to tune in to their frequencies thru telepathy, and channeling though others can even hear their voices. How can we achieve this? I think meditation is the first step to train (tame) our mind. Thru meditation, we can clear or ‘declutter’ our mind from useless thoughts.

Rain Dance at ‘Oratio Emperata’ para Umulan, Epektibo ba?

Mga ka-Misteryo ngayong may krisis sa tubig ay iba’t iba ang naiisip na paraan. Siyempre dun muna tayo sa mas siyentipikong paraan tulad ng cloud seeding para umulan at may inaayos ding problema ang Manila Water, Maynilad at ang MWSS sa hatian ng tubig sa Angat Dam.

Maging ang Simbahang-Katolika ay nabahala na sa ganitong sitwasyon kung kaya’t mismong si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ay nagpadala ng liham sa mga parokya na manalangin na para malutas ang krisis sa tubig.

Tinatawag itong ‘Oratio Imperata’ ay katagang Latin ng Obligatory Prayer na inuusal tuwing misa ng mga pari sa panahon ng pangangailangan tulad ng kalamidad.

Kung epektibo nga ba ito ay depende kung sino ang naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin, pero kung ako ang tatanungin, kapag bukal sa puso’t isipan ang pagdarasal ay garantisadong magkakaroon ng katuparan.

Narito ang Panalangin para Umulan na ibinahagi ni Cardinal

Tagle sa mga mananampalataya na kailangan pangunahan ng mga pari sa kanilang misa.

“Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan lalo na sa Luzon ngayon upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig ay maiwasan. Manalangin po tayo.

Ngayong panahon ng krisis, himukin nawa ng Panginoon ang ating mga puso upang matutong magbahagi sa ngalan ni Hesus at mamulat sa ating pananagutan sa kapwa, at sa lahat ng biyayang ipinagkatiwala sa atin. Manalangin po tayo.”

Bukod sa panalangin ay meron ding iba na gustong subukin ang ‘rain dance’, isang katutubong sayaw para umulan. Ito ay ginagawa ng mga katutubong Igorot, Aeta at iba pa. Tulad ng Oratio Imperata kailangan lamang na bukal at walang pag-aalinlangan ang sinuman pag ito ay ginawa.

Naniniwala ang mga katutubo na sa pamamagitan ng seremonya ng Rain Dance ay agad na tutugon ang Kalikasan at magbubukas ang kalangitan para umulan.

Para sa akin ang Rain Dance ng mga katutubo at Oratio Imperata ng Simbahan bagaman magkaiba ng pamamaraan ay magkatulad lamang ang layunin para hilingin sa Poong Lumikha at Kalikasan para umulan.

Gayunman, hindi naman tayo dapat umasa lamang sa himala dahil dapat umaksiyon din ang tao. Solusyunan ang problema.

Para sa inyong mga suhestyun, mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang website: www.reytsibayan.com www.tonite.abante.com.ph

Misteryo sa Abante Tonite: Bagong Taon, Bagong Pagkatao

Isang masaganang araw mga ka-Misteryo. ‘Saktong tatlong araw na lang bagong taon na naman. Naka-ilang bagong taon na ba tayo sa ating buhay? Natural depende yan sa inyong edad at kung ano ang inyong namalayan.

Abala na naman tayo sa paghahanda, karaniwan ay todong paglilinis sa bahay, pagsasa-ayos ng mga kagamitan at paghahanda ng masasarap na pagkain para sa mas masaganang buhay sa pagpasok ng 2019.

Iba’t ibang paraan ng paghahanda tulad ng paglapit sa mga eksperto sa feng shui o geomancy, psychic readers at ang iba ay DIY na lang -mismong mga may-ari ng bahay ang gumagawa ng paraan para maaliwalas ang kabahayan sa pagpasok ng taon.

Tradisyon na sa atin ang pag-iingay sa pagsalubong sa Bagong Taon bagaman hindi naman kailangan na magpaputok tayo dahil delikado ito hindi lang sa kaligtasan ng tao lalu na sa ari-arian na sadyang mapanganib sa sunog.

Kahit anupaman ang gawin nating paghahanda kung ang ugali ng tao o mga nakatira sa mga bahay ay hindi magbabago ay balewala rin ang lahat ng pagod.

Check out more on this article:

Bagong Taon, bagong pagkatao

Panlabas na Anyo, Isang Ilusyon

Nais ko lang ibahagi sa inyo ang isang katotohanan na hindi lahat ng nakikita natin sa panlabas na anyo ng tao ay siya rin ang totoong kagandahan nito o magandang pag-uugali.

Meron ngang kasabihan na “beauty is in the eye of the beholder” at ito ay halaw sa naunang kasabihan ni Classical Greek Philosopher at Mathematician Plato, na nagsabing  “Remember how in that communion only, beholding beauty with the eye of the mind, he will be enabled to bring forth, not images of beauty, but realities (for he has hold not of an image but of a reality), and bringing forth and nourishing true virtue to become the friend of God and be immortal, if mortal man may.”  Continue reading

Disproving the Existence of the Other Side

Halloween 2013, another season of ghost huntings and paranormal investigations mainly to prove or disprove the existence of the ‘Other Side.’

Every time the mainstream media set an interview with me (as metaphysical counselor) about these stuff on paranormal activities, I always make it a point that “whatever explanations I do, I have no intention to convince people but mainly sharing my thoughts and knowledge about the reality of the meta-physical (beyond physical).”

Continue reading

Is It Safe to Activate Clairvoyance?

Clairvoyance, the psychic ability to see the realities beyond the physical. Normally mislabelled as ‘third eye’, clairvoyance can be activated or awakened in many forms and methods.

Some people claim they have the power to activate the clairvoyant ability of a person but I rather advice people not to deal with them unless you trust them and you are ready for any consequences.

Continue reading

Spirit Contact, Seance (Spirit of the Glass, Ouija board), Real Or Not?

I ‘firmly’ discourage people about spirit contacts also known as ‘seance’ because this is not a game just for fun as some people think about it.

There are numerous cases of ‘evil’ possession that are mainly attributed to playing the ‘spirit of the glass, coin or pen’ and ouija board. In fact, even my sister during her highschool days have had very very bad experience about this. They accidentally opened a portal from ‘beyond’ and the disturbed spirit haunted them.

Continue reading

Human Soul Evolution Continues Despite Chaos

Even if we are facing chaotic situations in many parts of the world including the recent bomb attacks in Mindanao, I believed that everything we are witnessing and experiencing are all part of the human soul evolution.

The human soul evolution is part of the Grand Plan of the Universe while we enter the new world of consciousness as described by the spiritual teachers in every religion.

Continue reading

Are UFO’s Hiding in the Clouds?

I’ve been asking the same question again and again since I encountered UFO-shaped clouds in the Metropolis in the past.

Of course, I am aware of the different type of clouds in the skies such as  cumulosl, stratus, cirrus, lenticular and others, but there are many times I could feel something weird about strange clouds.

Continue reading

How to Survive the Ghost Month?

Whether you believe in this Chinese tradition or not, the energies of Ghost Month is here. In 2013, the ghost month commences on August 7 and ends on September 4, 2013.

Ghost month is being observed during the 7th lunar month in the traditional Chinese calendar, which they believe the “gates of hell” are open during this period to allow ghost and spirits to visit the world of the living.

The spirits of the dead visit their families, feasting and hunt their victims usually those they can possess.

Continue reading