Misteryo Exposè: Reveal The Truth of Mysteries

We have heard many stories of Paranormal activities and Metaphysical experiences. But we normally set aside those encounters and call them hoaxes and fabricated. Now, it’s time to reveal the truth of these mysteries based on real-life Paranormal and Metaphysical accounts of people with or without psychic abilities though others are not really aware they’re…

Ang Mensahe ng Ciudad Verdadero

The Boulder in Ciudad Verdadero Ang Ciudad Verdadero na ang direktang kahulugan ay ‘Lunsod ng Katotohanan’ na nagsisilbing kanlungan ng iba’t ibang uri at hugis ng mga nilalang mula sa iba’t ibang dimensiyon o mundong kanilang pinanggalingan. Iilan lamang sa mga nagtutungo sa Ciudad Verdadero ang tunay na nakakarating sa naturang lugar dahil ito ay…

#Throwback: Misteryo sa DZRH Radio Program (Twelve Years Ago)

Twelve years ago, people have heard discussions about Metaphysics over DZRH. The Original Misteryo was broadcasted via DZRH Radio, DZRH Television and DZRH Live Video/Audio streaming at 4:30-5:30 pm, Saturdays. It was hosted by Rey T. Sibayan,,founder of the defunct Misteryo Philippines Network MPN Group. Misteryo program started it’s radio broadcast on April 22, 2006…