Real Mysteries Not Just Stories (In Filipino via Abante)

Mysteries, Metaphysical and Paranormal Experiences can happen to anyone, anywhere and anytime.

I have written some of these real paranormal encounters published in my Misteryo Column of Philippines’ leading tabloid Abante and Abante tonite.

The stories are based on true experiences. I intentionally changed the names and the exact places to protect the privacy of our #-TeamMisteryo sources.

Please share your Paranormal, Metaphysical or Mystical Experiences.

Email us at TeamMisteryo2019@gmail.com

Lagim ng Aswang

Mga Gumagalang Kaluluwa sa Balete

Multo ng Amo Nagbilin sa Text

Sekyu Sinabayan ng Multo sa Pagronda

Mga Mukha sa Dingding

Kamay ng Anito

Nakatuwaan ng mga Engkanto

Multong Pugot sa Campus

Kamatayan o Engkanto sa Trahedya sa Iloilo

Mga Multo sa Hotel

Hinabol ng Anino na may Pulang Mata

3 Black Ladies sa Haunted Compound

Mag-Inang Multo sa Mall

Mga Batang Multo, Pasaway sa Condo

Namatay na Dyanitor, Pumasok sa Trabaho

Mag-Dyowa Sinaway sa Away

Nasindak ng Multo sa Bote

Husgado sa Kweba, Kinatakutan

Horror Elevator sa Condo

Hinabol ng Santelmo

NEED HELP! Tell me your Paranormal, Metaphysical or Mystical Encounters.

Please feel free to share your stories to TeamMisteryo2019@gmail.com.

Ghost Month…Are You Scared of Ghosts?

It’s Ghost Month, so we expect ‘hungry ghosts’ roaming among the living to feed.

People are wondering how to feed the hungry ghosts? Do we have to offer food for them? Oh yes, food can be offered to them (atang in local filipino dialect) but I suggest you need to be specific whom to offer the food.

Hungry ghosts are those lost souls including victims of tragedies like murder, rape, accidents, also those forgotten or ignored by their families. Let’s not be scared with roaming ghosts but let’s help them ascend to higher planes of existence by offering them prayers.

We can offer food to random souls (ghosts) that might visit your place during today’s Ghost Festival.

Wikipedia says Ghost Festival also known as the Hungry Ghost Festival, Zhongyuan Joe, Gui Jie or Yulan Festival is a traditional Buddhist and Taoist festival held in certain Asian countries. Based on the Chinese calendar, the Ghost Festival is on the 15th night of the seventh month. This is the peak of the Ghost Month and it is believed the gates of Hell are open to let all ghosts to receive food and drinks.

There are Do’s and Don’t’s during Ghost Month: wear light colors like red to keep us lively and protect us from negative vibrations; avoid swimming, major surgery, signing contracts, home constructions, hiring new people, buying condos and also avoid whistling.

Beware of any conflict with anyone especially with your family members and bad emotions are very high during Ghost Festival so don’t let it explode.

Fengshui experts suggest to keep calm and stay cool during Ghost Month and we can offer happy food like roast pork, rice, chicken, beer, cigarettes, and candies or burn paper money (not real money) that make hungry ghosts happy and in return they will give you wealth.

I also suggest to keep your mood up high, smile, listen to happy music, pray and chant for good life. Happy Ghost Festival everyone! Namaste.

Check out my Misteryo Article published in https://tonite.abante.com.ph/mga-multo-sa-hotel.htm

Close Encounters with UFOs

So, UFOs are not just some story telling topics but they are ‘REAL’ and some people can still see them just above the roof tops and electric posts in Metro Manila.

I wrote two stories of ‘real ufo encounters’ in Caloocan published in the daily Misteryo column of Abante and Abante Tonite tabloids.

Kenneth’s story: He was standing on the sidewalk of McArthur Highway when he noticed a huge circular silhouette hovering just above electric posts and suddenly it disappeared towards east. He described the UFO similar to motherships appeared in Independence Day movie.

He felt dizzy and almost collapsed when he heard the high pitch sound during the encounter. 

Aling Mameng’s story: She was washing clothes around 10 pm when she noticed a humming sound just above the apartment’s roof and suddenly saw a small circular object hovering. 

She described the flying object with multi-color lights around it and she believes it was not a drone considering the time when it appeared. 

If you have paranormal or metaphysical encounters, please don’t hesitate to contact #TeamMisteryo with email address: misteryophilnet@gmail.com. Follow us at FB Page: Misteryo Pilipinas or join Misteryo Paranormal Network group.

You can read the articles on line: 

Nasindak sa UFO

 

True Encounter with Giants

In my Misteryo Column appeared in Abante July 22, 2019 issue, I shared the story of a person who saw a couple of giants in Pasay City. This proves the existence of the giants.

Based on Joemarie’s true accounts, he saw giants appeared sitting on roof tops of nearby houses, and described them wearing farm indigenous clothes.

The encounter lasted for almost a minute and suddenly disappeared.

Read my column written in Filipino.

Mga higanteng ligaw

Misteryo Exposè: Reveal The Truth of Mysteries

We have heard many stories of Paranormal activities and Metaphysical experiences. But we normally set aside those encounters and call them hoaxes and fabricated.

Now, it’s time to reveal the truth of these mysteries based on real-life Paranormal and Metaphysical accounts of people with or without psychic abilities though others are not really aware they’re utilizing their inner skills.

This is the mission of my Misteryo Articles daily published in the Philippine’s widest tabloid circulation – Abante.

Catch these Misteryo stories in Abante main issues on MWF and Abante Tonite issues on Th S.

Ang Mensahe ng Ciudad Verdadero

The Boulder in Ciudad Verdadero

Ang Ciudad Verdadero na ang direktang kahulugan ay ‘Lunsod ng Katotohanan’ na nagsisilbing kanlungan ng iba’t ibang uri at hugis ng mga nilalang mula sa iba’t ibang dimensiyon o mundong kanilang pinanggalingan.

Iilan lamang sa mga nagtutungo sa Ciudad Verdadero ang tunay na nakakarating sa naturang lugar dahil ito ay depende sa antas ng kaisipan, pang-unawa, pakiramdam, kakayanan at espiritwal ng isang tao.

Kaya’t ang lagi kong ipinapayo sa mga gustong bumisita sa Ciudad Verdadero, dapat ay bukas ang kaisipan para makipag-ugnayan at makisalamuha sa iba’t ibang nilalang.

Kabilang sa mga nilalang na nakaugnayan na o di man kaya ay nakita ng mga psychic at clairvoyant sa Ciudad Verdadero ay mga diwata, elemento, anghel, higante,ekstra-terestriyal at iba pang kakaibang nilalang na hindi basta makikita ng karaniwang mata sa pisikal na dimensiyon.

Bagaman, may pagkakataon na maaari silang makita ng ating pisikal na mata. Maalala ko kitang kita ko na may lumipad na sarimanok na tumawid sa lagoon o laguna.

Nitong Hunyo 1, mapalad kami sa pagtungo sa Ciudad Verdadero nang makaugnayan namin ang itinuturing na pangkalahatang gabay ng lugar na kilala sa pangalang ‘Impo.’

Narito ang kanyang mensahe: “Matagal na kayong hindi nakadalaw. Kaya kami ay masayang masaya. Huwag kayong mag-alala kami ay laging gumagabay. Maraming mangyayari sa mundo. Manalangin kayo. Huwag kayong matatakot. Kami ay nagkakaisa para sa lahat. Maraming mga nilalang sa buong kalawakan ang narito para ihatid ang mensahe sa inyong lahat. Ang buong sanlibitan ay aming ginagabayan.”

May mensahe din akong nasagap nang makipag-ugnayan ang isang nilalang mula sa ibang planeta. Isang patunay na ang mga ET ay matagal na nating kahalubilo bagaman hindi sila nakikita ng pisikal. Yan ang ibabahagi ko sa susunod na artikulo ko.

Para po sa inyong mga katanungan at suhestyon , mag-email sa misteryophilnet@gmail.com atbisitahin ang aking website: www.reytsibayan.com. #

Misteryo sa Abante Tonite: Bagong Taon, Bagong Pagkatao

Isang masaganang araw mga ka-Misteryo. ‘Saktong tatlong araw na lang bagong taon na naman. Naka-ilang bagong taon na ba tayo sa ating buhay? Natural depende yan sa inyong edad at kung ano ang inyong namalayan.

Abala na naman tayo sa paghahanda, karaniwan ay todong paglilinis sa bahay, pagsasa-ayos ng mga kagamitan at paghahanda ng masasarap na pagkain para sa mas masaganang buhay sa pagpasok ng 2019.

Iba’t ibang paraan ng paghahanda tulad ng paglapit sa mga eksperto sa feng shui o geomancy, psychic readers at ang iba ay DIY na lang -mismong mga may-ari ng bahay ang gumagawa ng paraan para maaliwalas ang kabahayan sa pagpasok ng taon.

Tradisyon na sa atin ang pag-iingay sa pagsalubong sa Bagong Taon bagaman hindi naman kailangan na magpaputok tayo dahil delikado ito hindi lang sa kaligtasan ng tao lalu na sa ari-arian na sadyang mapanganib sa sunog.

Kahit anupaman ang gawin nating paghahanda kung ang ugali ng tao o mga nakatira sa mga bahay ay hindi magbabago ay balewala rin ang lahat ng pagod.

Check out more on this article:

Bagong Taon, bagong pagkatao

Ghosts Are Here Again!

Good day Everyone!

It’s a season again of spooky stories and scary experiences due to this year’s remembrance of our dead relatives and friends.

In Christian belief, we call it All Souls’ Day (November 2), which is normally being observed in the Philippines on the first day of November along with the observance of the All Saints’ Day.

Before the ‘big day’ for all the departed souls, we also observe the Western tradition we call ‘Halloween’ or “All Hallows Eve’, which originated in the ancient Celtic festival known as ‘Samhain’, pronounced as “saw-hin’, derived from the Old Irish ‘Samuin’ meaning “summer’s end”. The Festival of Samhain is a celebration of the end of the harvest seasonin Gaelic culture.

The Halloween, the 31st day of October has long been believed by the ancient Gaels believed “the boundaries between the worlds of the living and the dead overlapped and the deceased would come back to life and cause havoc such as sickness or damaged crops. To ward off these spirits, the Irish built huge, symbolically regenerative bonfires and invoked the help of the gods through animal and perhaps even human sacrifice” (More readings: http://reytsibayan.com/is-halloween-important/).

As of this writing, me and some of my clairvoyant friends have noticed sudden appearances/manifestations of ghosts and non-physical beings, while others can sense the presence of their dead relatives in their houses and departed colleagues in their work places.

It is a sign that the believed ‘overlapping’ of dimensions between the living and dead are now in the process and we expect frequent manifestations of ghosts as we are approaching the October 31, November 1 and November 2 of this year’s remembering the dead celebration.

If you ask me what to do if you see them (ghosts) and suddenly appeared right before your eyes, either you acknowledge them or just ignore them, it’s all up to you. If you acknowledge them then get ready to be annoyed because they got your attention, maybe they need someone who can talk to them and they need help to ascend to high planes of existence. These are conscious ghosts that we can interact or communicate. The other ghost manifestation is called ‘mechanical’, those are shells of energies attached to places of accidents and appear at certain times.

But if you have the ability to see them, I keep reminding you that it is a ‘great responsibility’ because you have the access to see the world beyond the physical reality. It is not a curse as some could normally label it, but rather it is a gift (not special because everyone can activate this) that we can utilize to help the the departed souls to move on to their evolution.

You can read a story of a clairvoyant http://dzrhnews.com.ph/third-eye-confession-clairvoyant/

Prayers, candles, incense and even food can be offered to the souls of the departed. If we think we can help them, then there’s no reason at all to be scared of them. In the end, we will turn into ghostly-form when the time comes for us to evolve to higher dimensions we call Heaven. #

 

Misteryo Articles now published in Abante Tonite (Saturday Edition)

Hello again everyone!

After years of no Misteryo articles, i’m here again to share my thoughts on the mysteries of the Unknown, Paranormal and other Metaphysical experiences.

My sincere thanks to my friend and fellow media practitioner Rey Marfil, President of Abante Tonite for the opportunity to give a space for my Misteryo articles.

My first three Misteryo articles discussed on the existence of the paranormal, heaven and hell, and the power of prayers and mantra against storms.

Started my discussion on the comparison of paranormal and normal experiences. It is basically depends on your personal experiences and how your mind and brain understand such experiences. But, I always suggest people to keep an open mind because living is always mysterious and we have many things to explore as we grow in this world.

The next article is about the Mystery of Heaven and Hell, which also depends on your beliefs and what religion you’re into. Basically, compared the existence of heaven and hell in 3 belief systems (we called religion): Christianity, Islam and Buddhism.  In Christianity and Islam, both have similar teachings in the belief of heaven and hell existence though in Islam, souls can ascend to Heavens after passing through the punishments of Hell, whereas in Christianity, souls suffer the sea of fire eternally. Buddhism on the other hand teaches that souls are not permanent in the Heavens and Hell under the concept of the Universal Law of Karma.

The next article published on September 15, 2018 focused on the Mysterious Power of Prayers and Mantra against the Storms. This is timely before the landfall of Supertyphoon Mangkhut (locally named Ompong) over the provinces in the Northern Luzon. I suggested some prayers in the Christian and Tibetan belief systems that could lessen the impact of the Supertyphoon with the center winds of up to 255kph. 

If you have metaphysical or paranormal experiences, please share with me and let me tell you some answers. You can email me at misteryophilnet@gmail.com. Please like and follow my FB Metaphysical account: Misteryo Meta Pisika; FB Page: Misteryo Pilipinas.

#Throwback: Misteryo sa DZRH Radio Program (Twelve Years Ago)

Twelve years ago, people have heard discussions about Metaphysics over DZRH.

The Original Misteryo was broadcasted via DZRH Radio, DZRH Television and DZRH Live Video/Audio streaming at 4:30-5:30 pm, Saturdays. It was hosted by Rey T. Sibayan,,founder of the defunct Misteryo Philippines Network MPN Group. Misteryo program started it’s radio broadcast on April 22, 2006 until 2011. Most discussed metaphysical topic on Ghosts Hauntings, UFO Sightings, Alien Encounters, Spirituality, Paranormal and Psychic Phenomena events.

It is a reminder to everyone that we always experience the metaphysics in our everyday lives, maybe we cannot normally see these experiences because they exist on alternate realities where psychic senses can only detect them.

Metaphysical experiences are not just ordinary events in our lives because they have something to do with our daily lives like how we deal with our problems, how to learn the lessons of life and eventually could lead all of us to the evolution of our existence on this realm and beyond this life. Just be sensitive and aware of subtle messages thru experiences.