Close Encounters with UFOs

So, UFOs are not just some story telling topics but they are ‘REAL’ and some people can still see them just above the roof tops and electric posts in Metro Manila.

I wrote two stories of ‘real ufo encounters’ in Caloocan published in the daily Misteryo column of Abante and Abante Tonite tabloids.

Kenneth’s story: He was standing on the sidewalk of McArthur Highway when he noticed a huge circular silhouette hovering just above electric posts and suddenly it disappeared towards east. He described the UFO similar to motherships appeared in Independence Day movie.

He felt dizzy and almost collapsed when he heard the high pitch sound during the encounter. 

Aling Mameng’s story: She was washing clothes around 10 pm when she noticed a humming sound just above the apartment’s roof and suddenly saw a small circular object hovering. 

She described the flying object with multi-color lights around it and she believes it was not a drone considering the time when it appeared. 

If you have paranormal or metaphysical encounters, please don’t hesitate to contact #TeamMisteryo with email address: misteryophilnet@gmail.com. Follow us at FB Page: Misteryo Pilipinas or join Misteryo Paranormal Network group.

You can read the articles on line: 

Nasindak sa UFO

 

True Encounter with Giants

In my Misteryo Column appeared in Abante July 22, 2019 issue, I shared the story of a person who saw a couple of giants in Pasay City. This proves the existence of the giants.

Based on Joemarie’s true accounts, he saw giants appeared sitting on roof tops of nearby houses, and described them wearing farm indigenous clothes.

The encounter lasted for almost a minute and suddenly disappeared.

Read my column written in Filipino.

Mga higanteng ligaw

Misteryo Exposè: Reveal The Truth of Mysteries

We have heard many stories of Paranormal activities and Metaphysical experiences. But we normally set aside those encounters and call them hoaxes and fabricated.

Now, it’s time to reveal the truth of these mysteries based on real-life Paranormal and Metaphysical accounts of people with or without psychic abilities though others are not really aware they’re utilizing their inner skills.

This is the mission of my Misteryo Articles daily published in the Philippine’s widest tabloid circulation – Abante.

Catch these Misteryo stories in Abante main issues on MWF and Abante Tonite issues on Th S.

Ang Mensahe ng Ciudad Verdadero

The Boulder in Ciudad Verdadero

Ang Ciudad Verdadero na ang direktang kahulugan ay ‘Lunsod ng Katotohanan’ na nagsisilbing kanlungan ng iba’t ibang uri at hugis ng mga nilalang mula sa iba’t ibang dimensiyon o mundong kanilang pinanggalingan.

Iilan lamang sa mga nagtutungo sa Ciudad Verdadero ang tunay na nakakarating sa naturang lugar dahil ito ay depende sa antas ng kaisipan, pang-unawa, pakiramdam, kakayanan at espiritwal ng isang tao.

Kaya’t ang lagi kong ipinapayo sa mga gustong bumisita sa Ciudad Verdadero, dapat ay bukas ang kaisipan para makipag-ugnayan at makisalamuha sa iba’t ibang nilalang.

Kabilang sa mga nilalang na nakaugnayan na o di man kaya ay nakita ng mga psychic at clairvoyant sa Ciudad Verdadero ay mga diwata, elemento, anghel, higante,ekstra-terestriyal at iba pang kakaibang nilalang na hindi basta makikita ng karaniwang mata sa pisikal na dimensiyon.

Bagaman, may pagkakataon na maaari silang makita ng ating pisikal na mata. Maalala ko kitang kita ko na may lumipad na sarimanok na tumawid sa lagoon o laguna.

Nitong Hunyo 1, mapalad kami sa pagtungo sa Ciudad Verdadero nang makaugnayan namin ang itinuturing na pangkalahatang gabay ng lugar na kilala sa pangalang ‘Impo.’

Narito ang kanyang mensahe: “Matagal na kayong hindi nakadalaw. Kaya kami ay masayang masaya. Huwag kayong mag-alala kami ay laging gumagabay. Maraming mangyayari sa mundo. Manalangin kayo. Huwag kayong matatakot. Kami ay nagkakaisa para sa lahat. Maraming mga nilalang sa buong kalawakan ang narito para ihatid ang mensahe sa inyong lahat. Ang buong sanlibitan ay aming ginagabayan.”

May mensahe din akong nasagap nang makipag-ugnayan ang isang nilalang mula sa ibang planeta. Isang patunay na ang mga ET ay matagal na nating kahalubilo bagaman hindi sila nakikita ng pisikal. Yan ang ibabahagi ko sa susunod na artikulo ko.

Para po sa inyong mga katanungan at suhestyon , mag-email sa misteryophilnet@gmail.com atbisitahin ang aking website: www.reytsibayan.com. #